Behandelgebieden – Volwassenen

Taalstoornis t.g.v. een neurologische aandoening – Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Lees meer

Spraakproblemen t.g.v. een neurologische aandoening – Dysartrie
(Parkinson, CVA, ADCA, ALS, MS, Oncologie)
Een dysartrie is een spraakstoornis, die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.
Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, het stemgeven en het spreken (articuleren) onvoldoende.
Oorzaken van een dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS, MS
of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson of ADCA. Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij
volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaan. Lees meer

Spraakstoornis t.g.v. een neurologische aandoening – Apraxie
Onze hersenen gebruiken schema’s voor het uitvoeren van handelingen die uit meerdere onderdelen of bewegingen bestaan.
Zo zijn er schema’s voor eten, lopen en aankleden. Dankzij deze schema’s weten we vanzelf in welke volgorde wij handelingen
moeten uitvoeren en gaat dit vrijwel automatisch. Hierdoor kunnen we zelfs verschillende dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld ons aankleden en praten tegelijk, want we hoeven er niet over na te denken. Lees meer

Slikproblemen – dysfagie (Parkinson, CVA, ADCA, ALS, MS, Oncologie)
Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd.
Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging
waardoor het slikken minder goed gaat.
Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS,
Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat.
Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken. Lees meer

Stemproblemen
Heesheid ontstaat wanneer er sprake is van niet goed functioneren van de stembanden. Dit kan ontstaan door diverse
oorzaken zoals een infectie, verkeerd stemgebruik, blootstelling aan irriterende stoffen of een verminderde lichamelijke conditie.
Vaak genezen de klachten spontaan, maar als de klachten langer dan 6 weken aanhouden is het verstandig een
KNO-arts te bezoeken. Lees meer

Brok in de keel – Globusgevoel
Globus (een “ brokgevoel “ in de keel) houdt in dat u het gevoel heeft dat er een slijmprop in de keel zit die niet weggeslikt kan
worden, of dat u het gevoel heeft dat er een graat of een korreltje in de keel zit, of dat u een branderige, pijnlijke of geïrriteerde
keel voelt . Over het algemeen is het een onschuldig probleem. Lees meer

Hyperventilatie
Symptomen van hyperventilatie die vaak genoemd worden zijn; duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen.
Vaak ervaart men deze symptomen als beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm),
maar ook als een constante manier van ademen (chronische vorm). Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden en komt voor bij vrouwen en bij mannen. Lees meer

Gehoor
Wanneer er sprake is van slechthorendheid kan het leren spraakafzien de communicatie met anderen verbeteren/vergemakkelijken. Spraakafzien is bedoeld voor slechthorenden en plots- en laat doof geworden mensen. Lees meer

Bovenmatig boeren- Aerofagie of Supragastrisch boeren
Oorzaken zijn Aerofagie of Supragastrisch boeren.
Aërofagie betekent letterlijk ‘lucht slikken’. Er wordt lucht mee geslikt bij het eten en drinken of spreken.
Deze lucht komt terecht in de maag en wordt vervolgens weer opgeboerd.
Supragastrisch boeren ontstaat wanneer lucht in de slokdarm wordt geperst of gezogen doordat de slokdarmspier ontspant,
terwijl tegelijkertijd wordt ingeademd tegen een gesloten luchtpijp.
De lucht dringt niet verder door dan de slokdarm en wordt vrijwel direct weer opgeboerd. Lees meer

Stotteren
In Nederland stotteren circa 175.000 mensen, waarvan 20.000 ernstig. Er zijn veel vormen van stotteren.
De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan
of blokkeert helemaal. Het kan zelfs zijn dan het voor de omgeving niet hoorbaar is, doordat iemand zeer vaardig is in het
ontwijken van woorden en gebruiken van synoniemen. Lees meer

Broddelen
Broddelen is een stoornis in het spreken waardoor het spreken moeilijk verstaanbaar is. Het spreektempo is veelal te hoog of te onregelmatig en is niet vloeiend of niet ritmisch. Lees meer

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) volwassenen
Iemand met een TOS kan vaak niet (goed) op bepaalde woorden komen.
Hij of zij zegt vaak uhh … hmmm … en verhalen zijn soms onsamenhangend. Dit heeft niets met intelligentie te maken.
Veel mensen met TOS zijn gemiddeld of zelfs bovengemiddeld intelligent, net als mensen zonder TOS dus.
Alleen kost het iemand met TOS veel meer moeite en tijd om taal te begrijpen en te spreken. Lees meer

Afwijkend Slikken
Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor wanneer er wel door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tegen of tussen de tanden geperst.
Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan staan.

Tijdens het spreken kan de tong ook tegen of tussen de tanden komen bij de tongpuntklanken. Er is dan sprake van slissen (bij de /s/, maar het kan eveneens bij de /t/, /z/, /d/, /l/, /n/ en /r.). Het spreken wordt er vaak onduidelijk van. Lees meer