Behandelgebieden - Kinderen

Logopedie Oost Gelre is er voor kinderen die moeite hebben met
de spraak, taal en/of communicatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
– onvoldoende verstaanbaar spreken
– uitspraakmoeilijkheden
– niet of nauwelijks praten
– weinig interesse in taal
– korte, foutieve of onvolledige zinnen maken
– moeilijk taal begrijpen
– weinig woorden kennen
– niet op woorden kunnen komen
– onsamenhangend vertellen
– niet of moeizaam buiten het hier en nu vertellen
– moeite om bij een gesprek aan te sluiten bij de ander
– niet durven praten buitenshuis
– stotteren
– met de tong tussen de tanden praten
– regelmatig met open mond zitten
– gehoorproblemen
– onvoldoende vaardig in het hakken en plakken (b-oo-m)
– lees- en of spellingsproblemen
– moeite hebben met begrijpend lezen
– snel hees of schor zijn
– afwijkend slikken

Taalproblemen
Wanneer een kind wat betreft zijn taal achterblijft in het begrijpen en gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit kan problemen geven. Het kind wordt bijvoorbeeld niet goed begrepen en kan zich onvoldoende uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Bijvoorbeeld boze buien doordat het kind gefrustreerd raakt. Heb je twijfels over de taalontwikkeling van het kind? Doe de SNEL test taal. Lees meer

Articulatieproblemen
Veel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren. Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak. Het kan ook zijn dat een kind woorden onvolledig uitspreekt.
Communiceren is moeilijk want het kind is niet goed te verstaan. Dit kan leiden tot frustratie. Lees meer

Afwijkende mondgewoonten – voorkomen is beter dan genezen
Speenzuigen, vingerzuigen en duimen (na het derde levensjaar), mondademen en nagelbijten zijn ongunstige gewoonten.
Maar welk effect kan dit hebben? Voor de gezondheid, de mond en de stand van de tanden is het belangrijk dat alle spieren in het mondgebied in balans zijn. Deze spieren oefenen namelijk kracht uit op de tanden en botten. Lees meer

Auditieve vaardigheden
Met auditieve vaardigheden bedoelen we: rijmen, het horen van de eerste, middelste of laatste klank in een woord, het hakken (auditieve analyse) en plakken (auditieve synthese) van woorden en verschillen horen tussen klanken/woorden (auditieve discriminatie). 
Dit zijn belangrijke vaardigheden voor een goede start in groep 3. Lees meer

Gehoorverlies kinderen
Wanneer er aantoonbaar gehoorverlies is en dit invloed heeft op de communicatie wordt er gesproken over een hoorstoornis.
De invloed van een hoorstoornis is voor kinderen anders dan voor volwassenen.
Als kinderen niet goed horen, kan dat (ernstige) gevolgen hebben voor de spraak- en taalontwikkeling. Lees meer

Kinderheesheid
Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt. Tijdens het spreken trillen de stembanden, doordat er tijdens de uitademing lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, na een feestje of een schoolkamp. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te komen, gaat heesheid meestal snel weer over. Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, is het verstandig om de oorzaken eens op een rijtje te zetten. Lees meer

Stotteren
Stotteren is onvloeiend spreken. Dit kan zich uiten in: het herhalen van klanken, lettergrepen, woorden of zinsdelen, blokkeren op een klank en het vermijden van woorden of spreeksituaties. Soms is er een duidelijke verstoring van de adem te horen. Dit kan leiden tot begeleidende symptomen zoals het meebewegen van het hoofd/gezicht of lichaamsdelen, het vermijden van klanken of woorden en het vermijden van spreeksituaties.  De oorzaak is een onvoldoende timing van de spraakbewegingen. Deze aanleg kan erfelijk zijn.
Door tijdig in te grijpen kunnen ernstige stotterproblemen voorkomen worden. Lees meer

Broddelen
Hoewel stotteren en broddelen allebei vormen van een spraakstoornis zijn, zijn er wel duidelijke verschillen.
Bij stotteren is er sprake van onvrijwillige onderbrekingen in de spraak, die vaak gepaard gaan met controleverlies.
Bij broddelen is er vooral sprake van snel en onverstaanbaar spreken. Lees meer

Hyperventilatie bij kinderen
Hyperventilatie is te snel en diep ademen. Het ademen gebeurt dan op een verkeerde manier.
De aanleiding tot een afwijkend ademen kan een spanningsvolle gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld verhuizen, scheiden van ouders, veranderen van school, etc. 

Eet- en drinkproblemen bij baby’s

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge kinderen) valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert een kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken.
Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Lees meer