Behandelgebieden - Kinderen

Logopedie Oost Gelre is er voor kinderen die moeite hebben met de spraak, taal en/of communicatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
– onvoldoende verstaanbaar spreken
– uitspraakmoeilijkheden
– niet of nauwelijks praten
– weinig interesse in taal
– korte of kromme zinnen maken
– te weinig taal begrijpen
– weinig woorden kennen
– niet op woorden kunnen komen
– onsamenhangend vertellen
– niet of moeizaam buiten het hier en nu vertellen
– moeite om bij een gesprek aan te sluiten bij de ander
– niet durven praten buitenshuis
– stotteren
– met de tong tussen de tanden praten
– regelmatig met open mond zitten
– gehoorproblemen – onvoldoende vaardig in het hakken en plakken (b-oo-m)
– lees- en of spellingsproblemen
– niet goed hetgeen wordt gelezen begrijpen
– snel hees of schor zijn
– afwijkend slikken

Taal
Lees meer

Spraak
Lees meer

Afwijkende mondgewoonten
Lees meer

Auditieve vaardigheden
Lees meer

Gehoor
Lees meer

Stem
Lees meer

Stotteren
Lees meer

Broddelen
Lees meer

Hyperventilatie
Lees meer

Preverbale Logopedie
Lees meer