Cliënttevredenheid

De mening van onze cliënten telt!Wij zijn geïnteresseerd in de mening van onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliënttevredenheidsonderzoek uit.Na afloop van een behandeltraject wordt gevraagd of men mee wil doen.De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de logopedische behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA (ZorgDNA) een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. De vragen kunnen ten tijde van het laatste…

Larynxmanipulatie

Bij stem- en slikstoornissen kan larynxmanipulatie als behandelmethode worden ingezet. Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt door gespecialiseerde logopedisten. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de larynx (het strottenhoofd). De larynx bestaat uit verschillende structuren die onderling aan elkaar vastzitten met bindweefselbanden en spieren. De larynx hangt los…

Stokstaartjes op Ontdekkingstocht

Boek ‘Stokstaartjes op Ontdekkingstocht’ Bestel hier! Ga samen met Stuifer en Stoffer op avontuur en oefen de st-klank. Het boekje Stokstaartjes op Ontdekkingstocht is geschikt als logopedisch behandelmateriaal bij fonologische articulatiestoornissen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Het kan eveneens worden ingezet bij het stimuleren van diverse taalaspecten. Het is leerzaam en leuk logopedisch materiaal dat gemakkelijk in de thuissituatie…

Taalontwikkelingsstoornis

Praat je peuter nog niet of nog nauwelijks? Is je kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt je kind niet altijd wat je zegt? Dan bestaat de kans dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Wat is TOS? Een taalontwikkelingsstoornis is neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn. De precieze oorzaak is nog…