Cliënttevredenheid

De mening van onze cliënten telt!Wij zijn geïnteresseerd in de mening van onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliënttevredenheidsonderzoek uit.Na afloop van een behandeltraject wordt gevraagd of men mee wil doen.De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de logopedische behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA (ZorgDNA) een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. De vragen kunnen ten tijde van het laatste…

Larynxmanipulatie

Bij stem- en slikstoornissen kan larynxmanipulatie als behandelmethode worden ingezet. Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt door gespecialiseerde logopedisten. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de larynx (het strottenhoofd). De larynx bestaat uit verschillende structuren die onderling aan elkaar vastzitten met bindweefselbanden en spieren. De larynx hangt los…

Stokstaartjes op Ontdekkingstocht

Boek ‘Stokstaartjes op Ontdekkingstocht’ Bestel hier! Ga samen met Stuifer en Stoffer op avontuur en oefen de st-klank. Het boekje Stokstaartjes op Ontdekkingstocht is geschikt als logopedisch behandelmateriaal bij fonologische articulatiestoornissen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Het kan eveneens worden ingezet bij het stimuleren van diverse taalaspecten. Het is leerzaam en leuk logopedisch materiaal dat gemakkelijk in de thuissituatie…

Taalontwikkelingsstoornis

Praat je peuter nog niet of nog nauwelijks? Is je kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt je kind niet altijd wat je zegt? Dan bestaat de kans dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Wat is TOS? Een taalontwikkelingsstoornis is neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn. De precieze oorzaak is nog…

Kinderteam Oost Gelre

Beter samenwerken rondom zorg voor kinderen Vanaf januari 2019 is het ‘Kinderteam Oost Gelre’ van start gegaan. Vier eerstelijns zorgdisciplines rondom kinderen van 0 tot 18 jaar hebben hun krachten gebundeld in dit voor Oost Gelre unieke initiatief. Met ingang van dit jaar worden ouders/verzorgers, die hulp zoeken op het gebied van de ontwikkeling van hun kind en die zich…

Kind en Taal

Nuttige website Kind en Taal Op de website Kind en Taal is van alles te lezen over de spraaktaalontwikkeling van kinderen. De website Kind en Taal geeft antwoorden op en informatie over:Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Wat kun je doen om het praten en luisteren van kinderen te stimuleren? Waar…